PIO CHEMPIK Bratislava a.s.

Rating a informácie o PIO CHEMPIK Bratislava a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre PIO CHEMPIK Bratislava a.s. 15916 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 56170. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 93.5202% spoločností je horších ako PIO CHEMPIK Bratislava a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti PIO CHEMPIK Bratislava a.s." href="http://pio-chempik-bratislava.sk-rating.com/">
   <img src="http://pio-chempik-bratislava.sk-rating.com/pio-chempik-bratislava.png" width="150" height="25" alt="Rating PIO CHEMPIK Bratislava a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating PIO CHEMPIK Bratislava a.s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia